Võrgumaailm

2018 aastal avas Türi Elamuspark Eestis ainulaadse atraktsiooni – VÕRGUMAAILMA. Koosneb 12 võrguga ümbritsetud rajast,kus on palju erinevaid mänge ja takistusi. Erilistust annavad võrgualad, batuudi ja põrkealad, pallimeri jpm.

Võrgumaailmas saavad trallitada juba 2-3 aastased lapsed.
Erinevalt seikluspargist, kus pilet annab õiguse raja ühekordseks läbimiseks, saab võrgumaailma radasid läbida pooletunni ja tunnipileti alusel.

KASUTAMISE TINGIMUSED:

  • KASUTAJA PEAB SOETAMA VÕRGUMAAILMA PÄÄSME
  • INSTRUKTOR ANNAB KÄEPAELA, KUHU KIRJUTATAKSE RAJALT LAHKUMISE KELLAAEG.
  • KASUTAJA KUULAB INSTRUKTORI SELETUSI JA INSTRUKTSIOONE
  • VÕRGUMAAILMA MÄNGUDEL VÕIB OLLA KORRAGA KUNI KAKS SEIKLEJAT
  • VÕRGUMAAILMA PLATVORMIL VÕIB OLLA KORRAGA KUNI NELI SEIKLEJAT
  • ERINEVAID VAHENDEID, PALLE JMS EI TOHI MUJALE VIIA.
  • ALLA 6 AASTASED SAAVAD RAJALE ÜKSNES LAPSEVANEMA JUURESOLEKUL/JUURES VIIBIMISEL.
  • KUI MÄRKAD VÕRGU/KÖIE KATKEMIST-TEAVITA SELLEST KOHESELT INSTRUKTORILE.
  • VÕRGUMAAILMA HÜPPEALAL JA LENDAVAL BATUUDIL VÕIB OLLA KORRAGA KUNI KAKS HÜPPAJAT

 

HINNAKIRI:
30 minutit = 6 EUROT
1 tund = 9 EUROT
SÜNNIPÄEVAPAKETT ALATES 10 LAST 5 EUR LAPS KUNI 1.5 h

 

1-5 AASTASED LAPSED PÄÄSEVAD VÕRGUMAAILMA ÜKSNES LAPSEVANEMA JUURESOLEKUL/JÄLGIMISEL. Kui rajale läheb kaasa vend või õde, tuleb soetada veel teine pääse lisaks.